Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

POZVÁNKA
na 18. ročník mezinárodní soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol,

konaný pod záštitou děkana Fakulty aplikované informatiky
prof. Ing. Vladimíra Vaška, CSc.

STOČ 2013

Studentská tvůrčí a odborná činnost

25. dubna 2013