Nepřihlášen

 

Anotace
Anotace bude mít formu textu, bez obrázků a vzorců (min. 5- max. 10 řádků textu). Lze ji vložit pomocí on-line přihlašovacího systému ve tvaru A_prijmeni.* - bez diakritiky!!!).Šablonu pro anotaci je možné stáhnout - zde. Sborník takto dodaných anotací bude dostupný v elektronické podobě na CD a předán při prezenci účastníků.
Elektronická verze soutěžního příspěvku
Autoři odevzdají při prezentaci příspěvek ve formátu PDF na CD nebo flashdisku. Šablonu pro příspěvek je možné stáhnout - zde. Soutěžní příspěvky budou zveřejněny na www stránkách soutěže.
Tištěná verze soutěžního příspěvku
Odevzdávají se 2 exempláře v rozsahu max. 10 str. (může být 2 sloupcová sazba), včetně příloh a obrázků. Práce se předloží odborné komisi před začátkem jednání sekce.
Prezentace příspěvku
Účastníci přednesou teze svých soutěžních příspěvků (max. 15 min vystoupení) na studentské konferenci v dané sekci před odbornou porotou, složenou z delegovaných pedagogů a zástupců sponzorujících firem (k dispozici bude PC s Windows XP, MS Office 2007, dataprojektor s rozlišením nejméně 1024x768).