Nepřihlášen

 

   

 

Výsledky STOČ 2013

 

 

   

 

     Sekce S1 - Aplikovaná informatika

 

   

 

 

1.

ALTERNATIVNÍ FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY EDITACE INFORMACÍ V GRAFICKÝCH DATECH
Bc. Robert Jarušek, Ostravská univerzita v Ostravě, PřF

 

 

   

 

 

2.

NOVÝ PŘÍSTUP K DETEKCI NEOČEKÁVANÝCH HODNOT V BIOSIGNÁLECH
Bc. Matouš Cejnek, ČVUT, Fakulta strojní

 

 

   

 

 

3.

OVLÁDÁNÍ MODELU POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE
Bc. Jan Nádvorník, VŠB-TU Ostrava, FS

 

 

 

 

 

     Sekce S2 - Informační systémy a management

 

   

 

 

1.

BEZPILOTNÉ LIETADLO S KOLMÝM ŠTARTOM
Bc. Robert Schochmann, Amir Hammad, Bc. Ján Malina, Bc. Dávid Pucher, Slovenská Technická Univerzita, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

 

 

   

 

 

2.

SYSTÉM OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE POMOCÍ OČNÍCH POHYBŮ
Bc. Luděk Koutný, UTB ve Zlíně, FAI

 

 

   

 

 

3.

VYUŽITÍ SYSTÉMU STROJOVÉHO VIDĚNÍ PRO POLOHOVÁNÍ OBJEKTU
Bc. Ondřej Petrtýl, VŠB-TU Ostrava

 

 

   

 

 

 

 

 

     Sekce S3 - Automatické systémy řízení

 

   

 

 

1.

APLIKACE PRO IDENTIFIKACI A ŘÍZENÍ SYSTÉMU V PROSTŘEDÍ LABVIEW
Jan Antoš,  UTB ve Zlíně, FAI

 

 

   

 

 

2.

MNOHAROZMĚROVÉ ADAPTIVNÍ ŘÍZENÍ NELINEÁRNÍCH SYSTÉMŮ
Adam Krhovják –  UTB ve Zlíně, FAI

 

 

   

 

 

3.

VYUŽITÍ PLC PRO ŘÍZENÍ TŘÍOSÉHO MECHANISMU
Jakub Novotný, VŠB-TU Ostrava

 

 

   

 

     Sekce S4 - Aplikované řídicí systémy

 

   

 

 

1.

SOFTWARE APPLICATION FOR ADAPTIVE IDENTIFICATION AND CONTROLLER TUNING
Bc. Peter Mark Beneš, ČVUT, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídící techniky

 

 

   

 

 

2.

THE PROJECT OF AUTOMATED REHABILITATION CPM DEVICE
BEng. Jakub Karaś, AGH, Faculty of mechanical engineering and robotics, Department of Process Control

 

 

   

 

 

3.

ASTAMINI - AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO TERÁRIA A AKVÁRIA
Libor Valíček, UTB ve Zlíně, FAI

 

 

   

 

     Sekce S5 - Měřicí a diagnostické systémy

 

   

 

 

1.

APLIKACE MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL (AFM) A SKENOVACÍ MIKROVLNNÉ MIKROSKOPIE (SMM) PŘI STUDIU PN PŘECHODŮ
Bc. Eva Johanidesová, Josef Kudělka, Tomáš Martínek, UTB ve Zlíně, FAI

 

 

   

 

 

2.

STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI METHANOLU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE
Lukáš Kusýn, UTB ve Zlíně, FAI

 

 

   

 

 

3.

LABORATORNÍ STAV PRO OVĚŘOVÁNÍ FUNKCE ABS JEDNOTKY
Bc. Patrik Urban, VŠB-TU Ostrava, FS, KAT352

 

 

     Sekce S6 - Bezpečnostní technologie

 

   

 

 

1.

DVOUKOLOVÝ ROBOT
Jindřich Vavřík, UTB ve Zlíně, FAI

 

 

   

 

 

2.

NÁVRH RIADENIA MOBILNÉHO ROBOTA
Bc. Radoslav Sádecký, Technická Univerzita v Košiciach, Strojnická fakulta

 

 

   

 

 

3.

MOŽNOSTI VZDÁLENÉHO ŘÍZENÍ V BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍCH
Bc. Richard Bachánek, UTB ve Zlíně, FAI

 

 

   

 

     Sekce S7 - Týmové projekty

 

   

 

 

1.

BEZPILOTNÉ LIETADLO S KOLMÝM ŠTARTOM
Bc. Robert Schochmann, Amir Hammad, Bc. Ján Malina, Bc. Dávid Pucher, Slovenská Technická Univerzita, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky