Nepřihlášen

Zápis z celostátní soutěže STOČ ´13

dne 25. 4. 2013

­­­­­­

 

1.    Na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně, Nad Stráněmi 4511 probíhala celostátní studentská soutěž STOČ ´13, které se zúčastnilo 55 studentů v sedmi sekcích:

·         S1 Aplikovaná informatika

·         S2 Informační systémy a management

·         S3 Automatické systémy řízení

·         S4 Aplikované řídicí systémy

·         S5 Měřicí a diagnostické systémy

·         S6 Bezpečnostní technologie

·         S7 Týmové projekty

 

2.    Zahájení proběhlo v přednáškovém sále 51 107. Děkan Fakulty aplikované informatiky přivítal všechny účastníky soutěže, porotce i hosty. Děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava popřál všem soutěžícím hodně úspěchů.

 

3.    Soutěžící představili své práce komisím, které pracovaly v tomto složení:

S1 Aplikovaná informatika

Předseda: prof. Ing. Radim Farana, Ph.D.                   VŠB-TU v Ostravě

Členové:  RNDr. Michal Janošek, Ph.D.                      OU v Ostravě

     RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.                        OU v Ostravě

     doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.                        FAI, UTB ve Zlíně

     Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.                   FAI, UTB ve Zlíně

     Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.                            FAI, UTB ve Zlíně

     Mgr. Pavel Stržínek                                       Edhouse, s. r. o.

 

S2  Informační systémy a management

            Předseda: doc. Ing. Milan Javůrek, CSc.                    Univerzita Pardubice

            Členové:  doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.         OU v Ostravě

                 Ing. Marek Babiuch, Ph.D.                            VŠB-TU v Ostravě

     doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.                    FAI, UTB ve Zlíně

     Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.                                   FAI, UTB ve Zlíně

     Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.                            FAI, UTB ve Zlíně

     Ing. Marek Zeman                                         PRIA SYSTEM s. r. o.

     Ing. Petr Janoš                                              CID International, a. s.

                            

 

 

S3 Automatické systémy řízení

Předseda: prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.               VŠB-TU v Ostravě

Členové:  doc. Ing. Eva Kureková, Ph.D.                     STU v Bratislavě

                 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.                         VŠB-TU v Ostravě

                 dr inż.Andrzej Kot                                          AGH Krakov

                 prof. Ing. Petr Dostál, CSc.                           FAI, UTB ve Zlíně

                 prof. Ing. Roman Prokop, CSc.                    FAI, UTB ve Zlíně

                 doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.               FAI, UTB ve Zlíně

                 doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.                   FAI, UTB ve Zlíně

                 Ing. Ondřej Brázdil                                         SMARIS, s. r. o.

 

S4 Aplikované řídicí systémy

Předseda: prof. Ing. Antonín Víteček, DrSc.                VŠB-TU v Ostravě

Členové:  prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.                         Univerzita Pardubice

                 Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.                             VŠB-TU v Ostravě

                 Ing. Jan Dolinay, Ph.D.                                 FAI, UTB ve Zlíně

                 Ing. Petr Dostálek, Ph.D.                              FAI, UTB ve Zlíně

                 Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.                             FAI, UTB ve Zlíně

                 Ing. Vít Štěpánek                                                       NWT, a. s.

                 Ing. Aleš Tabarka                                          SMARIS, s. r. o.

 

S5 Měřicí a diagnostické systémy

Předseda: prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.                            VŠB-TU v Ostravě

Členové:  Ing. Michal Řepka, Ph.D.                              VŠB-TU v Ostravě

                 doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.             FAI, UTB ve Zlíně

                 Ing. Stanislav Goňa, Ph.D.                            FAI, UTB ve Zlíně

                 Ing. Milan Navrátil, Ph.D.                              FAI, UTB ve Zlíně

                 Ing. Petr Neumann, Ph.D.                             FAI, UTB ve Zlíně

                 Ing. Štěpán Šanda, Ph.D.                             HELLA KGaA Hueck & Co.

 

S6 Bezpečnostní technologie

Předseda: doc. Ing. Jaroslav Šeminský                       TU v Košicích

Členové:  Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.                          VŠB-TU v Ostravě

          RNDr. Tomáš Sochor, CSc.             OU v Ostravě

          doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.        FAI, UTB ve Zlíně

          doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.             FAI, UTB ve Zlíně

          Ing. Luboš Macků, Ph.D.                   FAI, UTB ve Zlíně

          Ing. Rudolf Drga                                FAI, UTB ve Zlíně

          Martin Struhař                                               Kovárna VIVA a. s.

 

S7 Týmové projekty

doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.                             VŠB-TU v Ostravě

      Ing. Jana Černecká                                       CID International, a. s.

 

4.    Po ukončení prezentací komise v jednotlivých sekcích rozhodly o umístění studentů:

 

 

S1 Aplikovaná informatika

1.

Bc. Robert Jarušek

ALTERNATIVNÍ FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY EDITACE INFORMACÍ V GRAFICKÝCH DATECH

Ostravská univerzita v Ostravě, PřF,

2.

Bc. Matouš Cejnek

NOVÝ PŘÍSTUP K DETEKCI NEOČEKÁVANÝCH HODNOT V BIOSIGNÁLECH

ČVUT, Fakulta strojní,

3.

Bc. Jan Nádvorník

OVLÁDÁNÍ MODELU POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE

VŠB-TU Ostrava, FS

 

S2 Informační systémy a management

1.

Bc. Robert Schochmann, Amir Hammad, Bc. Ján Malina, Bc. Dávid Pucher

BEZPILOTNÉ LIETADLO S KOLMÝM ŠTARTOM

Slovenská Technická Univertita, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

2.

Bc. Luděk Koutný

SYSTÉM OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE POMOCÍ OČNÍCH POHYBŮ

FAI, UTB ve Zlíně

3.

Bc. Ondřej Petrtýl

VYUŽITÍ SYSTÉMU STROJOVÉHO VIDĚNÍ PRO POLOHOVÁNÍ OBJEKTU

VŠB-TU Ostrava

 

S3 Automatické systémy řízení

1.

Jan Antoš

APLIKACE PRO IDENTIFIKACI A ŘÍZENÍ SYSTÉMU V PROSTŘEDÍ LABVIEW

FAI, UTB ve Zlíně

2.

Adam Krhovják

MNOHAROZMĚROVÉ ADAPTIVNÍ ŘÍZENÍ NELINEÁRNÍCH SYSTÉMŮ

FAI, UTB ve Zlíně

3.

Jakub Novotný

VYUŽITÍ PLC PRO ŘÍZENÍ TŘÍOSÉHO MECHANISMU

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava

 

S4 Aplikované řídicí systémy

1.

Bc. Peter Mark Beneš

SOFTWARE APPLICATION FOR ADAPTIVE IDENTIFICATION AND CONTROLLER TUNING

ČVUT, Fakulta strojní,

2.

BEng. Jakub Karaś

THE PROJECT OF AUTOMATED REHABILITATION CPM DEVICE

AGH, Faculty of mechanical engineering and robotics,

3.

Libor Valíček

ASTAMINI - AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO TERÁRIA A AKVÁRIA

FAI, UTB ve Zlíně

 

S5 Měřicí a diagnostické systémy

1.

Bc. Eva Johanidesová, Josef Kudělka, Tomáš Martínek

APLIKACE MIKROSKOPIE ATOMÁRNÍCH SIL (AFM) A SKENOVACÍ MIKROVLNNÉ MIKROSKOPIE (SMM) PŘI STUDIU PN PŘECHODŮ

FAI, UTB ve Zlíně

2.

Lukáš Kusýn

STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI METHANOLU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE

FAI, UTB ve Zlíně

3.

Bc. Patrik Urban

LABORATORNÍ STAV PRO OVĚŘOVÁNÍ FUNKCE ABS JEDNOTKY

VSB-TUO,FS,KAT352

 

S6 Bezpečnostní technologie

1

Jindřich Vavřík

DVOUKOLOVÝ ROBOT

FAI, UTB ve Zlíně

2

Bc. Radoslav Sádecký

NÁVRH RIADENIA MOBILNÉHO ROBOTA

Technická univerzita v košiciach, Strojnícka fakulta,

3

Bc. Richard Bachánek

MOŽNOSTI VZDÁLENÉHO ŘÍZENÍ V BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍCH

FAI, UTB ve Zlíně

 

S7 Týmové projekty

1.

Bc. Robert Schochmann, Amir Hammad, Bc. Ján Malina, Bc. Dávid Pucher

BEZPILOTNÉ LIETADLO S KOLMÝM ŠTARTOM

Slovenská Technická Univertita, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

 

 

5.    Ve 13.30 hod. se všichni účastníci i organizátoři akce sešli v posluchárně 51 107 k závěrečnému vyhlášení výsledků. Ceny předávali předsedové jednotlivých sekcí a děkan Fakulty aplikované informatiky.

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Doleželová

Verifikoval: doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.